VIT HVA DU LETER ETTER – FINN DET DU SØKER

 

Vi starter alle rekrutteringsprosesser med et oppstartsmøte hvor vi kartlegger både krav til kompetanse og miljøet som personen skal passe inn i. Dette møte resulterer i en utfyllende kravspesifikasjon som er et godt grunnlag for videre prosess. 

I et stramt arbeidsmarked er det spesielt viktig å definere balansen mellom hvilken kompetanse som er nødvendig å ha, og hvilken kompetanse kandidaten kan tilegne seg i kraft av sin personlighet og bakgrunn.

Hos Convision finner du dedikerte rådgivere som har den nødvendige spesialistkompetansen for å kunne gi deg gode råd. 

 

Tilgang på de rette kandidatene

Den begrensede tilgangen på dyktige kandidater med riktig fagkompetanse gjør at vi setter inn store ressurser for å kunne presentere et godt utvalg av kandidater. 

  • Vi har avtaler med de mest anerkjente leverandørene av kandidatbaser og portaler for stillingsannonsering.
  • Vi tilbyr profesjonelt utformede annonser i ønskede medier.
  • Vi har dedikerte personer som jobber med internasjonal rekruttering gjennom våre søsterselskaper og andre kanaler.
  • Vi utfører search-prosesser hvor vi aktivt identifiserer og kontakter attraktive kandidater direkte.

 

Kandidatene ivaretas på en profesjonell måte

Stadig flere ledere erkjenner at rekruttering er en tidkrevende prosess som utvilsomt kan oppleves å gå på bekostning av deres kjernearbeidsoppgaver.

Vi er klar over at vi påtar oss et stort ansvar som kundens forlengede arm mot kandidatmarkedet.

Convision ivaretar alle kandidater profesjonelt gjennom nøye utformede stillingsannonser, å besvare henvendelser systematisk og å gi løpende tilbakemeldinger. Formålet er å bidra til å effektivisere din tidsbruk på rekruttering, samt å ivareta våre kunders renommé på best mulig måte.

 

Det vanskelige valget

Convision sitt mål er å presentere et utvalg av kandidater som i størst mulig grad er i overensstemmelse med den kravspesifikasjonen som er utarbeidet i samarbeid med deg som kunde.

I tillegg ønsker vi å gi deg et best mulig beslutningsgrunnlag basert på

  • personlige intervjuer med kandidatene
  • samtaler med referanser
  • bruk av anerkjente testverktøy
  • og ikke minst våre rådgiveres vurdering

 

Garanti

Vår profesjonelle rekrutteringsprosess skal både sikre ansettelse av riktig person og en varig løsning.

Når vi har med mennesker å gjøre er det allikevel en kjensgjerning at det noen ganger kan skje ting som gjør at arbeidsforholdet avsluttes i løpet av kort tid. For å sikre varige løsninger tilbyr vi derfor en garanti som en del av vår personalutvelgelse.

 


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE