SYSTEMUTVIKLER

 

Mann - Senior databaseadministrator

Engasjert og profesjonell databaseadministrator med lang fartstid innen teknologibransjen. Kandidaten liker utfordringer og også komplekse prosjekter innenfor sitt fagområde.

Verktøy/kompetanse:
PL/SQL, MySQL, Oracle, Oracle big data, Oracle Enterprise linux, Oracle Data Guard, Oracle Exadata, Oracle Cloud- IaaS og DBaaS, NoSQL, Redhat Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Database utvikler, SSH, Data modellering, BigData, Hadoop og Unix.
 
Antall års erfaring: 15


Ledig for:
Fast stilling og lengre konsulentoppdrag.

Nøkkelkompetanse: 

Kandidaten har lang teknisk erfaring innen IKT. Han har gode prosjekter å vise til og en høy arbeidsmoral. Han er i stand til å være en nøkkelperson gjennom prosjekter, implementering og oppfølging av prosjektet for å se til at kvaliteten møter forespørselen. Kandidaten jobber godt i samarbeid med andre. Han er resultatorientert og leverer til tid. 

Han er sikkerhetsklarert. Kan jobbe med programmering innen Oracle, PL/SQL og på driftssiden som databaseadministrator.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior full-stack utvikler

Entusiastisk og engasjert fullstack utvikler med lang erfaring innen utvikling. Kandidaten har god kjennskap til hele verdiprosessen i en applikasjonsutvikling fra oppstart til brukerfunksjonalitet. Med multinasjonal leveranse. God innsikt innenfor sikkerhet og prosesstyring.

Verktøy/kompetanse:
IIS, Responsive web-design, Safety Management System, Scrum, XML, Adobe Photoshop, License Management, SQL, REST API, Slim, Visual Studio, JSON, JavaScript, C++, MVC, ASP, XAL, HTML 5, PHP, Linux, JQuery, MS Visual Studio, AJAX, React.js, SCSS/SASS ISO 27001
 
Antall års erfaring: 20 års teknologi og utviklerkompetanse


Ledig for: 
Fast stilling inhouse 

Nøkkelkompetanse: 

Ansvarlig for kjernefunksjonalitet, brukergrensesnitt og en rekke moduler i utvikling av kjerneapplikasjoner til bruk mot personfordringsmarkedet. Utvikling av Europas ledende sikkerhetsstyringssystemer innen området. Har også utviklet tjenester fra on-prem til Cloud-tjenester på mobile enheter mot Android og iOS. God forståelse for sikkerhet, prosess og kvalitetssikring av "Need to have"- tjenester mot profesjonelt marked. 

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior databaseutvikler

Verktøy/kompetanse:

SQL Server, Integrasjoner, Database, Enterprise Arkitektur, Business Analyse, Visual Basic, Data Modellering, Data analyse, Data Science, Database Design, ETL, SQL Server 2000-2008, Star Schema, Python, BI, MDX, Systemanalyse, VBA, CI, Microsoft SQL BIDS, SSRS, MYSQL, Data integrasjoner, Master data management, SSIS og PL/SQL
 
Antall års erfaring:
God erfaring innen informasjonsteknologi samt seks års ren erfaring innen Business Intelligence

Ledig for:
Konsulentoppdrag/selvstendig næringsdrivende

Nøkkelkompetanse: 

Kandidaten har lang erfaring i å implementere og utvikle komplekse prosjekter i stor skala som involverer flere interessenter og komplekse prosesser. Erfaring med utvikling av datavarehus/Business Intelligence, implementering og operasjonsoppsett. Kompetanse innen datamodellering, dataanalyse og prediktiv analyse SSAS, MDX og DMX . Kunnskap i datavarehus, datautvinning, transformasjon og innlasting av ETL. Kandidaten vedlikeholder virksomhetsbrede nettbaserte rapportsystemer og portaler innen finans, Enterprise, brede løsninger av BI og strategi-applikasjoner.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior utvikler

Verktøy/kompetanse:
Programvareutvikling: C, C++, PHP, SQL, Git, Make, Javascript,  PL/SQL, CSS, HTML og Linux
 
Antall års erfaring: 20+


Ledig for:
Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 

Utvikling av web og mobilrelaterte produkter og tjenester innenfor 
Web-teknologier: HTTP, HTML, CSS, Javascript 
Web-programvare: Apache Httpd, PHP, jQuery, React

Har også lang erfaring med prosjektledelse, planlegging, kvalitetskontroll, problemløsning, innkjøp og teknisk salgsstøtte.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior systemingeniør med utvikler- og driftskompetanse

Verktøy/kompetanse:
Utvikler kompetanse fullstack C#, Python, Jason og DevOps
 
Antall års erfaring: 7+


Ledig for: 
Fast stilling

Nøkkelkompetanse: 

Cisco, VmWare, Citrix, Azure, Office 365, C#, .Net full-stack utvikler.
Internasjonal driftskompetanse, MS datasenter med fokus på sikkerhet og tjenesteleveranse fra arkitektur til operasjonell håndtering og support. God kjennskap til On prem og Cloud leveranse med dybdeforståelse innenfor sensorprogrammering.

Kandidaten er en oppegående teamarbeider som trives med å jobbe med kompetanse innenfor IT-teknologi fra utvikling til drift. Kandidaten er IT-system og programvareingeniør. Smart City Designer, Elektroengineer, Automation Expert og Green Energy lover. C #, Unity og Python-utvikler. Neural Networks & Machine learning lover! Med et motto "Hvis du kan automatisere noe, gjør det!" 

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior utvikler og arkitekt

Erfaren utvikler som vil være en ressurs innen praktisk programmering, arkitektur, datastyring eller prosjektledelse.

Verktøy/kompetanse:
Java, Spring, Rest, Kafka
 
Antall års erfaring: 12


Ledig for: 
Fast ansettelse (inhouse)

Nøkkelkompetanse: 

Utviklet programvare siden 2007. Han foretrekker å skrive solid OOP/AOP-kode i Java med Spring/Spring Boot, og mikroservicene hans har en tendens til å kjøre på Docker og Kubernetes.

Han har en lidenskap for data - det vil si datastyring, integrering eller lagring, og foretrekker velutformede REST-grensesnitt eller Kafka-løsninger. For lagring har han erfaring med MongoDB, Elasticsearch, Oracle RDBMS og Neo4j. For å sikre at appene gjør som det er ment, skriver han enhets-, komponent- og integrasjonstester i jUnit og Mockito.

Kandidaten kan bistå med praktisk programmering, arkitektur, datastyring eller prosjektledelse, og jobber best i agile scrum-team støttet av CI/CD-verktøy som Jenkins, Travis eller Gitlab C.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior Javautvikler

Verktøy/kompetanse:
Bedriftsarkitektur og design, Java og J2EE, Redhat OpenShift, Kubernetes, Oracle, SQL Server og Sybase, WebLogic Portal, WebSphere, Oracle SOA-server (ESB), Multi-threaded programmering, Objekt orientert design / arkitektur, parallell programmering.
 
Antall års erfaring: 20+

Ledig for:
Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 

Senior Java-spesialist og en J2EE / Oracle-systemutvikler / designer. Han har siden 1992 jobbet med alle aspekter av systemutvikling; som systemdesign, datamodellering, utvikling og test av store virksomhetssystemer, samt utvikling og design av GUI.

Han har erfaring med klient/serverløsninger, ERP-løsninger, web-tjenester, back-end samt front-end utvikling, og har gjort data og programvaretransformasjoner og integrasjoner.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior utvikler og programvarearkitekt 

Entusiastisk og hengiven programvarearkitekt, programmerer og rådgiver

Verktøy/kompetanse: ASP.NET, C#, Architecture, Integration, Windows Communication Foundation (WCF), LINQ, Agile Project Management, XML, SOA, REST
 
Antall års erfaring:
15+

Ledig for: 
Konsulentoppdrag fra september 2019

Nøkkelkompetanse: 

Konsulenten har jobbet med programvareutvikling siden slutten av 90-tallet og har en solid erfaring. Har jobbet for flere selskaper; fra små nyetableringer og frilansoppdrag, til store internasjonale selskaper og konsulentselskaper.

Styrker og interesser: Forretningsprosess og systemdesign, finne og gi forretningsverdi, programvare og prosesskvalitet og sanntidssystemer. Har erfaring med CQRS/Event Sourcing, tilpasningsbar arkitektur/infrastruktur, distribuert databehandling, MicroServices, IoT, kontinuerlig levering/DevOps, mobilapper med flere plattformer, Cloud computing (AWS, Azure), finansiell og statistisk analyse samt maskinlæring. 

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior Frontend-utvikler

Verktøy/kompetanse:
Frontend-utvikling, Vue, React, AWS, Cloud, Node, UX, PHP, Serverless, JamSTACK

Antall års erfaring: 6+

Ledig for:
 Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 

Erfaren frontend og fullstack Javascript ingeniør, født med en kjærlighet for data og nettet. Godt kjent med rammeverk som Vue, React og Angular. Han har utviklet store applikasjoner i alle rammeverk i produksjon i tillegg til oppsett i backend og fullstack løsninger med hjelp av Node og PHP.

Konsulenten trives best med å prototype nye ideer og løsninger, men kan også raskt reprodusere frontend-komponenter av høy kvalitet. Liker å utvikle brukervennlige løsninger, og gjøre vanskeligere prosesser enklere.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior Fullstack-utvikler, automatisering

Verktøy/kompetanse:
Driftskompetanse: IAAS, PAAS, SAAS, ASP/Cloud
Utviklerkompetanse: C#, .Net, ASP.NET, HTML 5, JavaScript, EpiServer, Angular, React, Matlab, Java, SQL Quality elements: ITIL, forståelse for metode og praktisk håndtering
 
Antall års erfaring:
15+

Ledig for: 
Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 
Flere års erfaring med utvikling av applikasjoner innen forsikring og statistikk. Kandidaten har en bakgrunn innenfor driftsmiljøer med god kompetanse fra infrastruktur til operasjonell drift. Hans driftskunnskap sammen med utviklerkompetanse gir en god kombinasjon mot automatisering, integrasjonsutvikling og hendelsesprosesser basert på automatisk triggede løsninger. God forankring innenfor DevOps der optimal funksjonalitet skapes i henhold til muligheter og begrensninger i kundenes tekniske miljø. 

Kandidaten har generelt god applikasjonsforståelse og ser sammenheng mellom applikasjonens ytelse, driftsmiljø og samhandling som en kombinasjon av disse. Statistisk analyse basert på logger og hendelsesforløp samt monitoreringsløsninger ligger innenfor hans interesse og kompetanseområde.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

  

SE OGSÅ VÅRE LEDIGE KONSULENTER INNEN


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE