SYSTEMUTVIKLER

 

Mann - Senior konsulent .Net

Verktøy/kompetanse:

Programming, Algorithms, Simulations, Software Development, Object Oriented Design, Object-Oriented Programming (OOP), Data Structures, Analysis, Mathematical Modeling, Android Development, Numerical Analysis, Finite Element Analysis, Optimization, Physics, Statistics, Front-end Development, .NET, C#, SQL, Java, Matlab, LaTeX, Model-view-viewmodel (MVVM), WPF Development, F#, AnyLogic, Maple
 
Antall års erfaring: 
15+

Ledig for:
Oppdrag og fast stilling 

Nøkkelkompetanse: 

Omfattende teoretisk og praktisk bakgrunn i matematisk modellering og programvareutvikling. Spesielt interessert i objektorientert / funksjonsutvikling, helst i kombinasjon med numerisk matematikk, statistikk, dataanalyse og maskinlæring.

Teoretiske spesialiteter: - Objektorientert design og utvikling, algoritmer og datastrukturer, - Modellering, simulering og optimalisering Plattformer / rammeverk - Bakside: .NET, C #, F #, VB, VBA, Java, Object Pascal, SQL, MATLAB, Maple og AnyLogic - Front-end: MVVM, XAML, WPF, HTML, CSS, JavaScript og jQuery Versjonskontroll: Git og GitHub Dokumentasjonsverktøy: - LaTeX, TeXstudio, MS Office og Adobe Products

Sterke kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Konsulent fullstack utvikler 

Verktøy/kompetanse:

AngularJS, Angular 2+, React (& Vue, albeit limited experience), Deep knowledge of Javascript Core, Java 7 & 8, Spring Framework & JEE, Cloud computing: GCP & AWS, Static Site Generators (Gatsby), Technical Lead, Docker, ECS & Kubernetes, SQL, NoSQL, GraphQL, REST API Design,Maven, Webpack
 
Antall års erfaring: 
5+

Ledig for: 
Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 

Konsulenten har internasjonal erfaring fra store og små selskaper. Han tilegner seg ny kunnskap og holder seg alltid oppdatert på den nyeste teknologien. Han har over 5 års erfaring innen frontend- og backendprogrammering, i tillegg til flere års erfaring med skyleverandører som GCP og AWS.

Han har jobbet for store og små selskaper, og har vært i spissen for å forme teknologibunken - og i teamet som den første ansatte i det som nå er den største Google Cloud-partneren i Belgia.

Han er spesielt interessert i alt som har med Javascript og gjøre, men han er en dyktig utvikler innen Java samt evt konfigurere infrastruktur på en skyleverandør.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Kvinne - Senior Utvikler .NET 

Verktøy/kompetanse:

.NET / C#, Rest Api MVC, MSSql, Asp.Net, Git, Azure, Terraform, XML/XSLT/XSD, WCF, LINQ, Unit Test, Sybase, OOP, SCRUM, Agile, Kanban, Microservice
 
Antall års erfaring: 
14 års arbeidserfaring, blant annet 10 år som .Net / C# utviklererfaring innen informasjonsteknologi samt seks års ren erfaring innen Business Intelligence 

Ledig for:
 Fast stilling, innleie eller konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 

Konsulenten har kompetanse for utvikling bank-, fakturatjeneste og har erfaring både i klient/server-applikasjoner og Rest Api  og databaseutvikling.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

       

SE OGSÅ VÅRE LEDIGE KONSULENTER INNEN


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE