RÅDGIVNING, STRATEGI OG PROSJEKTLEDELSE

 

Mann - Prosjektleder fra softwareleveranse med finansiell tilknytning fra offentlig og privat sektor

Verktøy/kompetanse: Prosjektleder Applikasjon, IT-drift, Org. endring. Prince 2, ITTP, Scrum, PMI, SAP, MS-Project, Økonomi, HRM, Visma ERP og Visma Nirvana 

Antall års erfaring: 20+

Ledig for: Konsulentoppdrag fulltid, deltid

Nøkkelkompetanse: 

Kandidaten er en gjennomført prosjektleder med gode resultater. Styrke er kommunikasjon både teknisk og kommersielt, med gode ledelseteknikker. Kandidaten har en diplomøkonom fra BI med spesialisering innenfor prosjektledelse. Har god forståelse for økonomiske rammer og forretningsmessig tilnærming til prosjektets rammer. Utarbeidelse av tilbud til både private- og offentlige anskaffelser, nasjonalt og internasjonalt. Erfaring fra prosjekter med implementasjon av software for finansielle formål i driftskritiske løsninger. Har konsulenterfaring fra fast engasjement.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Teknisk prosjektleder

Verktøy/kompetanse: SAP, Prince2, Agile, Scrum, Office 365, Adobe, Emprof 8.x, Lean IT,  Internet Business Strategy og AV

Antall års erfaring: 15+

Ledig for: Konsulentoppdrag og fast stilling

Nøkkelkompetanse: 

Teknologisk evangelist med inngående kjennskap til prosjektledelse, forretningsutvikling og forbedringsprosjekter. Liker å jobbe med mennesker, utvikling og gjennomføring i samspillet mellom mennesker og teknologi. God kjennskap til AGILE og LEAN-prosesser. Kjenner utfordringene ved inntjening på innovasjon og systemutvikling. Vant til å lede nøkkelpersonell. God systemforståelse, bygget opp CRM-systemer -  men er ikke programmerer selv om han forstår prosessene og klarer å skille mellom godt og dårlig håndverk. 

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Konsulent IT-infrastruktur, prosjektledelse og endringsledelse

Verktøy/kompetanse: Prosjektledelse: ITIL, PMI, PMP, Prince2, IT-rådgivning, arkitektur, infrastruktur, nettverk,  organisasjonsendring, sikkerhet,
Asset management, Event management, Incident management, Operation management, Problem management, Quality management, Risk management, Security management, Chief Technical Officer (CTO), Butikksjef, CRM, ERP, EDI, SLA Management, Change Management, AS 400, Salg & Kundebehandling, Telecom

Antall års erfaring: 30+

Ledig for: Fast stilling eller konsulentoppdrag, eventuelt interim stillinger eller vikariater

Nøkkelkompetanse: 

Rådgiver innen IKT og de områder som prosjektledelse innebærer. Er også sertifisert prosjektleder på PMP, Prince2 og ITTP, har
solid kompetanse innen:
- Prosjektledelse, bla innføring av ERP, CRM og logistikksystemer
- Endringsledelse og prosessforbedring
- Ledelse, personalansvar
- Budsjett og strategiutarbeidelse
- Implementert og forvaltning av flere systemer, bl.a. ERP, CRM, EDI, logistikk
- Forvalting av avtaler og oppfølging bl.a. SLA, leverandøroppfølging
- Drift av forretningskritiske systemer på flere plattformer som AS/400 og MS miljø

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Prosjektleder, IT-infrastruktur og informasjonssikkerhet

Verktøy/kompetanse: Konsulenten er en forretningsorientert IT infrastrukturrådgiver og prosjektleder med lang og bred bakgrunn fra mange IT-tjenesteleverandører og konsulentselskaper. Konsulenten har jobbet i både offentlige etater og i private organisasjoner. Dette er en sertifisert TOGAF virksomhetsarkitekt, revisjonsleder informasjonssikkerhet ITIL v3 Expert, ITIL Trainer og Prince 2 prosjektleder.

Antall års erfaring: 15+

Ledig for: Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 

Sertifiseringer revisjonsledelse innenfor ITIL, TOGAF, Prince 2, MS Tivoli, Netware mm.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Løsningsarkitekt IT-sikkerhet og infrastruktur - risiko AI og høyrisiko informasjonshåndtering

Verktøy/kompetanse: IT-sikkerhet, Risiko, PSD2, MDM, BI, Big Data Analysis, Big Data, Master Data Management, ETL, Downstream Processing, Qlickview, SAP, SQL, GDPR, Hadoop, Grid Computing, Dhub, AI, Machine Learning, Content Management, Automation, Metadata, Risk Management.

Antall års erfaring: 10+

Ledig for: Konsulentoppdrag og fast stilling

Nøkkelkompetanse: 

Strategisk og operativ rådgiver for å sikre grunnleggende struktur i høysensitive løsninger med kompleks arkitektur. Spesialist for etablering av struktur i systemer som håndterer komplekse løsninger og store mengder informasjon.

Stor kapasitet for å avdekke knytinger mellom prosesser med solid forankring til risiko. Sterk analytisk. Sterk innenfor rådgivning og forankring av teori til praktisk handling. Sterk meg dokumenterte resultater på prosess og resultat av involvering i prosjekter. Moderat utviklerkompetanse.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior Prosjektleder

Verktøy/kompetanse:

Prosjektstyringsverktøy: MS Prosject, MS Sharepoint, Projectplace, Atlassoan Confluence, Jira 

Samhandlingsløsninger: MS Sharepoint og Projectplace

Testverktøy: HP ALM, MS Visual Studio Team Foundation Server, Spira

Sertifiseringer: PRINCE2 Practitioner og Foundation, PMP, PRINCE2 Agile Practitioner, TOGAF Part 1, Certified Scrum Product Owner, ISTQB Foundatio

Antall års erfaring: 10+

Ledig for: Fast stilling

Nøkkelkompetanse: 

Strukturert prosjektleder med fokus på gode prosesser. Kandidaten har utdannet seg innenfor maskinteknikk og industriell økonomi og teknologiledelse.

Han har over 9 års erfaring som prosjektleder og har stor faglig bredde innenfor ulike prosjekter og bransjer. Han har spesielt lang erfaring innenfor bank og finanssektoren, men har også hatt prosjekter innenfor helsesektoren. Som leder er han personorientert og har et fokus på at teamet skal fungere godt sammen. Han motiveres av gode leveranser og når teamet fungerer bra. 

Kandidaten jobber mest agilt.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Kvinne - Strategisk og operativ IT-ledelse, software, prosjekt og prosjektledelse 

Verktøy/kompetanse: Scrum, Agile, Software, IT-strategi, prosjektledelse, Prince2, IAM, Msp, ERP, Software management, programledelse, levereandørstyring, endringsledelse, salgsledelse, IKT-strategi

Antall års erfaring: 20+

Ledig for: Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 

Konsulenten har over 20 års sammensatt erfaring som IT-direktør, leder i teknologi- og konsulentselskap og som program- og prosjektleder. Han har bred bransjeerfaring innen helse, offentlig sektor, og e-handel.

De siste 12 årene har konsulenten vært engasjert på kundesiden i store IKT-endringsprogrammer preget av høy synlighet, komplekse styringsstrukturer med tverrfaglig aktørbilde og rapportering i ulike akser, samt en programsammensetning med et utfordrende avhengighetsbilde mellom involverte prosjekter.

Hans bakgrunn og erfaring gjør at han har evnen til å raskt sette seg inn i oppgaven, oppnå en klar og tydelig interessentforståelse og tilpasse kommunikasjon til målgruppen på tvers av organisasjoner, språk og kultur.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Konsulent IT prosjektledelse og rådgivning, operasjonell erfaring fra IT-drift og kvalitetssikring

Verktøy/kompetanse: Arkitekt og prosjektledelse i store tekniske miljøer

Antall års erfaring: 20+

Ledig for: Konsulentoppdrag eller fast stilling

Nøkkelkompetanse: 

Konsulenten er en sertifisert prosjektleder med mer enn 20 års erfaring, selvgående og vant til å jobbe i team og være teamleder. Har erfaring med komplekse arbeidsprosesser i myndighetsregulert virksomhet hvor det stilles store krav til kvalitet, dokumentasjon og sporbarhet. Prosjektledelse, rådgivning IT-leveranse, prosess og sikkerhet med leverandørkontroll. 

Han har hatt seniorstillinger både i linje og IT, med prosesslederansvar, leveranseansvar og flere roller som prosjektbestiller og prosjektleder. I dette hatt ansvar både for å drive foranalyser i større eller mindre skala, planlegging og oppfølging av prosjekter, livssyklusvurderinger av alternativer, anskaffelser av IT-løsninger inkl. RFI/RFP, leverandøroppfølging, samt bestilt eller deltatt i migreringsprosjekter for å implementere nye løsninger. 

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Arkitekt/prosjektleder - teknisk infrastruktur og sikkerhet. Avansert ledelse av kompleks IT-leveranse med operasjonell erfaring. Senior innkjøper med internasjonal erfaring 

Verktøy/kompetanse: Prince2 practitioner og foundation 2018, Quality elements: ITIL, avtaleforhandlinger, risikoanalyse, GAP-analyser

Antall års erfaring: 30+

Ledig for: Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 

Har innehatt roller som systemsjef, systemutvikler, teknisk sjef, faggruppeleder og teknologidirektør i større selskap. Har konsulenterfaring fra prosjektledelse, teknisk prosjektledelse, funksjonell arkitekt, rådgivning og teknologiledelse. Har erfaring fra funksjonell og operativ virksomhet i privat eller offentlige organisasjoner. Integrasjonserfaring fra offentlige driftsleveranse og kobling mellom ulike offentlige etater i komplekse stordriftsmiljøer. 

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

SE OGSÅ VÅRE LEDIGE KONSULENTER INNEN

 


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE