Les presentasjoner av våre tilgjengelige konsulenter innen systemutvikling her. 

Les presentasjoner av våre tilgjengelige konsulenter innen infrastruktur/sikkerhet her

 

 

Les presentasjoner av våre tilgjengelige konsulenter innen rådgivning, strategi og prosjektledelse her.

 

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE