INFRASTRUKTUR/SIKKERHET

  

Mann - Senior konsulent VmWare og infrastruktur. Løsningsarkitekt med operasjonell kompetanse

Verktøy/kompetanse: VmWare spesialist, Datacenter, Cloud, Microsoft, Linux og Citrix

Antall års erfaring: 15+

Ledig for: Konsulentoppdrag fulltid/deltid

Nøkkelkompetanse: 
Løsningsdesign, teknisk operativ konsulent, rådgiver med driftskompetanse, sikkerhet, personvern, kompleks lisensforståelse.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Konsulent teknisk GDPR-assistanse

Verktøy/kompetanse: Riktorsoft AS, selskapet til konsulenten, sitter med inngående kompetanse innenfor drift og forvaltning av kunders data, gjennom datasenterdrift med applikasjon forvaltningsansvar.

Han benytter sin kompetanse med tilpasning til kommende regelverk for å bistå kunder til å overholde regelverk i praksis. Han leverer støtte til selskaper som er pålagt håndtering av data gjennom Personvernforordningen i Norge. Rådgiver og sparringspartner som kan eliminere risiko og sørge for at man håndterer egne data etter pålagt regelverk for å unngå sanksjoner og straff ved feilhåndtering.

Antall års erfaring: 20+

Ledig for: Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: 
* Grunnpakke, analyse av personvernstatus m/ tiltaksplan
* Dokumentpakke
- Intern datainstruks
- Databehandleravtale
- Personvernerklæring
* Internkurs – Personvern i praksis for dine ansatte
* AdHoc konsulentbistand innen personvern og datasikkerhet

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Systemadministrator - kritisk infrastruktur - sikkerhet

Verktøy/kompetanse: Systemadministrasjon innen Windows, Solaris, Linux, og AIX. Løsningsdesign. Virtualisering på MS Hyper-V, Oracle, og VMware platform. Databaseadministrasjon Oracle og MSSQL. SCOM 2012 og Ipswitch Whatsup Gold, Glassfish, Coldfusion

Antall års erfaring: 20+

Ledig for: Fast stilling

Nøkkelkompetanse: 
Senior systemadministrator med mer enn 20 års erfaring fra mange forskjellige miljøer, inkludert olje & gass, Telecom, IT-bransjen og offentlig sektor. Dybdekompetanse innen databaseadministrasjon, Oracle og Microsoft. Vant til å jobbe under press i cross plattformmiljøer (Windows, Linux, Unix). Erfaring med undersøkelser og oppfølging av sikkerhetshendelser. Lang erfaring med loggløsninger som Splunk og Graylog, og monitorering av IT infrastruktur via SCOM, Nagios, Whatsup Gold og annet. Erfaren bruker av sikkerhetsverktøy som FireEye, PaloAlto brannmurer, Bluecoat proxies, Symantec Endpoint Protection med mer.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior drift og sikkerhetskonsulent

Verktøy/kompetanse: Han innehar titlene Microsoft® Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft® Certified Information Technology Professional: Enterprise Administrator (MCITP:EA), Microsoft® Certified Technology Specialist (MCTS) og Microsoft® Certified Professional (MCP). Han har i tillegg prosjektlederutdanning fra Handelshøgskolen BI og er sikkerhetsklarert og ITIL-sertifisert.

Antall års erfaring: 10+

Ledig for: Konsulentoppdrag eller fast stilling fra august 2019

Nøkkelkompetanse: 
Kandidaten er erfaren som Information Technology Manager med en dokumentert historie fra i IT-bransjen. Kompetent i Customer Relationship Management (CRM), SCADA, IT Infrastruktur Management, IT Service Management, og IT-strategi. Sterk informasjonsteknologi profesjonell uteksaminert fra BI. God på strategisk rådgivning med operativ kompetanse. Spesialist innenfor datasenterdrift, nettverk, sikkerhet, cloud som ansatt eller som konsulent. Kandidaten har jobbet mye med virtuelle løsninger fra blant annet VMware og Microsoft, tynnklient løsninger fra Citrix og Microsoft, OCS/Lync, mobile løsninger og Exchange. De siste 3 -4 årene har kandidaten jobbet spesifikt med Cloud Identity/Microsoft Security løsninger slik som Azure, SSO, ADFS, open source federation løsninger samt Identity & Access Management(IAM)

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Sikkerhetskonsulent IT-drift og nettverk

Verktøy/kompetanse: Juniper, Social Engineering, konsulent, nettsikkerhet, informasjonssikkerhet, Mobile Security, Project management, Cisco Technologies, Packeteer, Windows server, SyBase, ACE, McAfee, LCA, Linux, Microsoft Virtual Server, Network, Checkpoint Security, Cisco Security Manager, Network analyst, Network and security, Palo Alto, Lync, OCS, Cisco CCNA, Information Security, Surveillance, Managed Services, IDS, IPS, Security Advisor, Security, Jira, 
Quality elements: ITIL, ISO 9001, ISO 14000, ISO 25001, ISO 20000, ISO 27001, ISAE 3402


Antall års erfaring: 15+

Ledig for: Oppdrag og fast stilling

Nøkkelkompetanse: 
Konsulenten har erfaring som IT-konsulent med arbeidsoppgaver innen overvåking og sikkerhet som baserer seg på aktiv drift. Oppsett/feilretting av Cisco nettverk, oppsett av Office Communication Server, oppsett WAN Scalere/WAFS løsninger med mer. Han har også jobbet som ICT Manager med helhetlig ansvar for Access IO og intern drift av IT-system i selskaper som konsulent og inside.

Han har erfaring fra produksjon, leveranse, utvikling, feilsøking, kundeservice og support av Access IO produktporteføljen. Har jobbet med videreutvikling samt utvikling av prototype for fremtidige produkter. Har hatt totalt driftsansvar for helthetlig IT drift av hele selskapet inkludert kontorer lokalt og utenlands. Firewall, nettverk, domenekontroller, bestilling av utstyr sammen med budsjettansvar for IT med mer. Har erfaring fra revisjon av IT-prosesser og prosjekterfaring. Sikkerhetsrådgiver innenfor risiko og sårbarhetsanalyser for selskaper med høy sikkerhetsklarering.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post.

 

Mann - Senior konsulent VmWare og infrastruktur løsningsarkitekt med operasjonell kompetanse

Verktøy/kompetanse: VMWare spesialist, Datacenter, Cloud, Microsoft, Linux, Citrix

Antall års erfaring: 15+

Ledig for: Konsulentoppdrag deltid/fulltid

Nøkkelkompetanse: 
Løsningsdesign, teknisk operativ konsulent, rådgiver med driftskompetanse, sikkerhet, personvern, kompleks lisensforståelse.

Konsulenten har jobbet i IT-bransjen siden 2000 og har sin kjernekompetanse knyttet til IT-infrastruktur med spesiell fokus på større sentraliserte driftsløsninger, i tillegg til løsninger med høye krav til ytelse og tjenestetilgjengelighet. Han har erfaring fra en rekke installasjoner både i offentlig og privat sektor, og hans brede bakgrunn gjør at han like gjerne kan benyttes i rådgiver og arkitektroller som i teknisk utførende roller. 

Han har gode kommunikasjonsevner mot alle lag i en leveranse. Nyter respekt i tunge tekniske miljøer og gjør seg forstått mot roller med mindre dybdeforståelse innenfor IT-fag og miljø.

Konsulenten kan dokumentere lønnsomme resultater gjennom rydding i komplekse datasenterløsninger gjennom rasjonalisering, lisensoptimalisering og ytelse. 
Han har unik forståelse for å løfte selskaper til relevant teknisk løsning der de har hatt manglende fokus på teknisk oppfølging, og sliter med etterslep og teknisk gjeld eller lisensproblematikk.

Vil du se hele presentasjonen? Send oss en e-post. 

 

SE OGSÅ VÅRE LEDIGE KONSULENTER INNEN


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE