Informasjon til våre kunder i forbindelse med utbrudd av koronavirus

Convision følger de krav og anbefalinger som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet. Vi har også bedt alle våre interne og eksterne ansatte om å følge de anbefalinger som til enhver tid gis.

Informasjon til våre ansatte og kandidater.

Internt har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Bedt alle ansatte holde seg oppdatert på og følge retningslinjer og krav som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet
  • Lagt til rette for hjemmekontorløsninger
  • Prioritere bruk av digitale verktøy fremfor fysiske intervju og møter
  • Tiltak for å forhindre smitte på alle våre kontorer
  • Etablert en sentral gruppe som overvåker situasjonen og iverksetter nødvendige tiltak og informasjon

Vi forventer at alle våre forretningsforbindelser følger de retningslinjer og krav som gis fra relevante nasjonale helsemyndigheter.

Dersom din virksomhet har iverksatt krav utover det som gis fra helsemyndighetene ber vi deg ta kontakt med din rådgiver i Convision.

Vi ber også om at de av våre forbindelser som har fått påvist smitte på egen medarbeider som man med sikkerhet vet har vært i nær kontakt med innleid medarbeider eller rådgiver fra Convision om å varsle sin rådgiver.

Dersom du ikke får kontakt med din kontaktperson ber vi deg kontakte oss på tlf. 22 40 17 00.

 

Nyttige linker for bedrifter:

 

Sist oppdatert 31.03.2020

 

 


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE