Informasjon til våre kunder i forbindelse med den pågående Coronavirus pandemien.

Convision AS følger de krav og anbefalinger som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet og som følger av covid-19 forskriften. Vi oppfordrer alle våre interne og eksterne ansatte om å følge de krav og anbefalinger som til enhver tid gis. Vi har utarbeidet egen informasjon og retningslinjer rundt covid-19 som er delt med ansatte.

Internt har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Oppfordrer alle ansatte til å holde seg oppdatert, samt følge retningslinjer og krav som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet og covid-19 forskriften.
  • Tilpasset bruk av hjemmekontor.
  • Prioritere bruk av digitale verktøy fremfor fysiske intervju og møter.
  • Tiltak for å forhindre smitte på alle våre kontorer.
  • Etablert en sentral gruppe som overvåker situasjonen og iverksetter nødvendige tiltak og informasjon.

Vi forventer at alle våre forretningsforbindelser følger de retningslinjer og krav som gis fra relevante nasjonale helsemyndigheter og påser at smittevernet ivaretas for innleid arbeidstaker.

Dersom din virksomhet har iverksatt krav utover det som gis fra helsemyndighetene og covid-19 forskriften ber vi deg ta kontakt med din kontaktperson i Convision AS.

Vi ber også om å bli varslet dersom det blir påvist smitte på arbeidsplassen/avdelingen hvor vi har innleid. Ta direkte kontakt med din kontaktperson hos oss.

Dersom du ikke får kontakt med din kontaktperson, ber vi deg kontakte oss på tlf. 22 40 17 00.

 

Nyttige linker for bedrifter:

 

Sist oppdatert 06.10.2021

 

 


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE