Nytt utdanningsprogram øker tilgangen på skykompetanse