<h1>AWS re/Start program</h1>
<p>IT-bransjen er i rivende utvikling og endrer seg raskere enn noen annen bransje. Cloud er en ny generasjon IT, og de fleste bedrifter og organisasjoner bruker i dag Cloud-løsninger. Dette betyr at kvalifiserte arbeidstakere og kompetanse på feltet er svært ettertraktet.</p>
<p>Cloud er et vanlig begrep for en rekke nettverksbaserte løsninger der programvare plasseres i 'skyen'. Oppnådd sertifisering på "Practitioner"-level kvalifiserer til ulike jobber innen IT-teknologi i nesten alle bransjer. Eksempler er netthandel, lønns- og økonomisystemer, KS, CRM, prosjektledelse, handel/kjøp/salg etc.</p>
<p>AWS re/Start er et kompetanseutviklingsprogram innen Cloud Computing. Kurset forbereder deg på en karriere innen et etterspurt felt, hvor du får muligheten til å bygge videre på toppen av den eksisterende utdanningen din.</p>
<p>AWS re/Start er et 12-ukers intensivt, krevende og svært kvalifiserende kurs, bestående av variert undervisning basert på virkelige scenarier, workshops og gruppearbeid. Kurset støttes av profesjonelle mentorer og kvalifiserte undervisere. I tillegg vil Convision, gjennom hele AWS re/Start-programmet, være tilgjengelig for deg som kursdeltaker.</p>

AWS re/Start program

IT-bransjen er i rivende utvikling og endrer seg raskere enn noen annen bransje. Cloud er en ny generasjon IT, og de fleste bedrifter og organisasjoner bruker i dag Cloud-løsninger. Dette betyr at kvalifiserte arbeidstakere og kompetanse på feltet er svært ettertraktet.

Cloud er et vanlig begrep for en rekke nettverksbaserte løsninger der programvare plasseres i 'skyen'. Oppnådd sertifisering på "Practitioner"-level kvalifiserer til ulike jobber innen IT-teknologi i nesten alle bransjer. Eksempler er netthandel, lønns- og økonomisystemer, KS, CRM, prosjektledelse, handel/kjøp/salg etc.

AWS re/Start er et kompetanseutviklingsprogram innen Cloud Computing. Kurset forbereder deg på en karriere innen et etterspurt felt, hvor du får muligheten til å bygge videre på toppen av den eksisterende utdanningen din.

AWS re/Start er et 12-ukers intensivt, krevende og svært kvalifiserende kurs, bestående av variert undervisning basert på virkelige scenarier, workshops og gruppearbeid. Kurset støttes av profesjonelle mentorer og kvalifiserte undervisere. I tillegg vil Convision, gjennom hele AWS re/Start-programmet, være tilgjengelig for deg som kursdeltaker.

<h1>Kvalifikasjoner for å delta</h1>
<p>For å delta i kurset er det visse krav som må oppfylles:</p>
<ul>
<li>Du kan ikke være heltidsansatt og jobbe mer enn 15 timer i uken.</li>
<li>Du kan ikke være under utdanning.</li>
<li>Du har rett til å bo og arbeide i Norge.</li>
<li>Du er interessert i en karriere innen IT og er i stand til å vise det.</li>
<li>Du kan sette av tid til et 12-ukers intensivkurs (mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 16:00).</li>
<li>Du er motivert for å legge inn en ekstra innsats mellom opplæringssesjonene dersom det trengs.</li>
<li>Du snakker og skriver godt norsk.</li>
<li>Du behersker engelsk skriftlig og muntlig på et godt nivå da kurset gjennomføres på engelsk.</li>
<li>Du må kunne bestå to ulike tester for å være kvalifisert til kurset. Den ene er en språktest (English as a 2nd Language) og den andre er en IT-test. </li>
<li>Du har datautstyr og stabilt internett for å kunne fullføre kurset.</li>
<li>Du er klar til å starte i jobb umiddelbart etter kurset hvis du får en jobbmulighet.</li>
</ul>

Kvalifikasjoner for å delta

For å delta i kurset er det visse krav som må oppfylles:

 • Du kan ikke være heltidsansatt og jobbe mer enn 15 timer i uken.
 • Du kan ikke være under utdanning.
 • Du har rett til å bo og arbeide i Norge.
 • Du er interessert i en karriere innen IT og er i stand til å vise det.
 • Du kan sette av tid til et 12-ukers intensivkurs (mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 16:00).
 • Du er motivert for å legge inn en ekstra innsats mellom opplæringssesjonene dersom det trengs.
 • Du snakker og skriver godt norsk.
 • Du behersker engelsk skriftlig og muntlig på et godt nivå da kurset gjennomføres på engelsk.
 • Du må kunne bestå to ulike tester for å være kvalifisert til kurset. Den ene er en språktest (English as a 2nd Language) og den andre er en IT-test.
 • Du har datautstyr og stabilt internett for å kunne fullføre kurset.
 • Du er klar til å starte i jobb umiddelbart etter kurset hvis du får en jobbmulighet.
<h1>Beskrivelse av kursprogrammet</h1>
<h2>Uke 1 - 7:</h2>
<p>Fokus på kjerneområder innen IT, som Linux, nettverk, sikkerhet, programmering i Python og database.</p>
<h2>Uke 7 - 9:</h2>
<p>Fokus på viktige AWS-applikasjoner som Cloud Economics, Global Infrastructure, Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch, Auto Scaling, Cloud Architecture &amp; Security.</p>
<h2>Uke 9 - 12:</h2>
<p>Fokus på AWS-tjenester fra et operasjonelt perspektiv, Tooling &amp; Automation, Computing, Scaling &amp; Servers og Database Services.</p>

Beskrivelse av kursprogrammet

Uke 1 - 7:

Fokus på kjerneområder innen IT, som Linux, nettverk, sikkerhet, programmering i Python og database.

Uke 7 - 9:

Fokus på viktige AWS-applikasjoner som Cloud Economics, Global Infrastructure, Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch, Auto Scaling, Cloud Architecture & Security.

Uke 9 - 12:

Fokus på AWS-tjenester fra et operasjonelt perspektiv, Tooling & Automation, Computing, Scaling & Servers og Database Services.

<h1>Prosess</h1>
<h2>Tester</h2>
<p>For å kvalifisere deg til kurset må du gjennomføre og bestå to tester. Det ene er en språktest (English as a 2nd Language) og den andre er en IT test (Computer Literacy: Basic Computer Concepts for End Users). Tilgang til testene og tilbakemelding på din score gis av Convision.</p>
<h2>Motivert søknad</h2>
<p>Du må sende inn en motivert søknad som inneholder en beskrivelse av din personlige interesse for AWS re/Start, og begrunne hvorfor du ønsker å gjøre en karriere i Cloud.</p>
<h2>Intervju</h2>
<p>Når søknaden din er godkjent vil vi kontakte deg for en personlig samtale.</p>
<h2>Utvelgelse av kursdeltagere</h2>
<p>Etter at intervjuprosessen er fullført, vil vi velge ut ca. 25 personer som får mulighet til å delta i AWS re/Start-programmet.</p>

Prosess

Tester

For å kvalifisere deg til kurset må du gjennomføre og bestå to tester. Det ene er en språktest (English as a 2nd Language) og den andre er en IT test (Computer Literacy: Basic Computer Concepts for End Users). Tilgang til testene og tilbakemelding på din score gis av Convision.

Motivert søknad

Du må sende inn en motivert søknad som inneholder en beskrivelse av din personlige interesse for AWS re/Start, og begrunne hvorfor du ønsker å gjøre en karriere i Cloud.

Intervju

Når søknaden din er godkjent vil vi kontakte deg for en personlig samtale.

Utvelgelse av kursdeltagere

Etter at intervjuprosessen er fullført, vil vi velge ut ca. 25 personer som får mulighet til å delta i AWS re/Start-programmet.

<h1>FAQ</h1>
<h2>Når starter kurset og hvor kan jeg søke?</h2>
<p>Neste kurs er planlagt tidlig høst 2022. Informasjon om dato og påmelding kommer etter hvert.</p>
<h2>Søknaden min sendes inn, hvor lang tid tar det før jeg får svar?</h2>
<p>Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 1 uke før søknaden din er klar for videre behandling. Hvis du ikke har hørt noe innen 1 uke, vennligst kontakt Convision på e-post: lri@convision.no  </p>
<h2>Er jeg garantert arbeid etter kurset?</h2>
<p>Vi vil gjennom hele kursperioden hjelpe deg med å finne aktuelle bedrifter for jobbintervju. CV/søknad, jobbprofil og intervjutrening er en obligatorisk del av kurset som vil føre deg nærmere fast arbeid.</p>
<h2>Trenger jeg teknisk erfaring for å kvalifisere meg til kurset?</h2>
<p>Nei, det kreves ingen IT- eller teknisk erfaring for å delta i kurset.</p>
<h2>På hvilket språk holdes kurset?</h2>
<p>Kurset vil holdes på engelsk.</p>

FAQ

Når starter kurset og hvor kan jeg søke?

Neste kurs er planlagt tidlig høst 2022. Informasjon om dato og påmelding kommer etter hvert.

Søknaden min sendes inn, hvor lang tid tar det før jeg får svar?

Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 1 uke før søknaden din er klar for videre behandling. Hvis du ikke har hørt noe innen 1 uke, vennligst kontakt Convision på e-post: lri@convision.no  

Er jeg garantert arbeid etter kurset?

Vi vil gjennom hele kursperioden hjelpe deg med å finne aktuelle bedrifter for jobbintervju. CV/søknad, jobbprofil og intervjutrening er en obligatorisk del av kurset som vil føre deg nærmere fast arbeid.

Trenger jeg teknisk erfaring for å kvalifisere meg til kurset?

Nei, det kreves ingen IT- eller teknisk erfaring for å delta i kurset.

På hvilket språk holdes kurset?

Kurset vil holdes på engelsk.

<h2>Amazon Web Services (AWS)</h2>
<p>Amazon Web Services (AWS) er verdens mest omfattende og bredest adopterte skyplattform, og tilbyr over 200 fullverdige tjenester fra datasentre globalt. Millioner av kunder - inkludert de største bedrifter, raskest voksende oppstartsbedrifter og ledende offentlige etater - bruker AWS for å redusere kostnadene, bli mer smidige og innovere raskere.</p>
<h2>Convisions rolle</h2>
<ul>
<li>Vi gjør en aktiv innsats før kursoppstart for å sikre at riktige kandidater får sjansen til å gjennomføre kurset.</li>
<li>Vi følger opp hver enkelt deltaker under kursets gang for å sikre trygghet og motivasjon.</li>
<li>Vi hjelper kursdeltakere med CV/søknad, jobbprofil og intervjutrening.</li>
<li>I samarbeid med AWS vil vi både, før, under og etter kursets slutt jobbe for å knytte flere arbeidsgivere til programmet.</li>
<li>Vi jobber dedikert for å få alle kursdeltakere i jobb.</li>
</ul>

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) er verdens mest omfattende og bredest adopterte skyplattform, og tilbyr over 200 fullverdige tjenester fra datasentre globalt. Millioner av kunder - inkludert de største bedrifter, raskest voksende oppstartsbedrifter og ledende offentlige etater - bruker AWS for å redusere kostnadene, bli mer smidige og innovere raskere.

Convisions rolle

 • Vi gjør en aktiv innsats før kursoppstart for å sikre at riktige kandidater får sjansen til å gjennomføre kurset.
 • Vi følger opp hver enkelt deltaker under kursets gang for å sikre trygghet og motivasjon.
 • Vi hjelper kursdeltakere med CV/søknad, jobbprofil og intervjutrening.
 • I samarbeid med AWS vil vi både, før, under og etter kursets slutt jobbe for å knytte flere arbeidsgivere til programmet.
 • Vi jobber dedikert for å få alle kursdeltakere i jobb.