Convision er et kompetansehus innen formidling, utleie og rekruttering av dyktige

IT-konsulenter. 

VÅR HISTORIE

Convision er et spesialistselskap innen formidling av konsulenter, utleie av spesialister og rekruttering av ledere og andre nøkkelpersoner innen IT og teknologi.

Gjennom Access Professionals og Access Personnel har vi vært leverandør av spesialister og nøkkelpersonell innen IT, Scientific og Engineering, samt Search & Selection-tjenester i Norge siden 1995. Med fokus på personlig service, fleksibilitet og effektivitet har vi markert oss som en kvalitetsleverandør av rekrutterings- og bemanningstjenester i det norske markedet. 

På bakgrunn av stadig økende etterspørsel etter kandidater med sterk fagkompetanse innen IT - kombinert med de rette personlige egenskapene, valgte vi i 2019 å rendyrke tjenesten vår, og omprofilerte Access Professionals til Convision. 

VI INNGÅR I JUHLERGROUP

Convision er en del av JuhlerGroup, en internasjonal gruppe av rekrutterings- og bemanningsbyråer med kontorer i fem land. I Norge er JuhlerGroup representert med tre varemerker; Convision, TEMP-TEAM og TALENT-TEAM,

Convision er et rendyrket spesialistselskap innen formidling av konsulenter, utleie av spesialister, og rekruttering av ledere og andre nøkkelpersoner innen IT og teknologi.

TEMP-TEAM er en landsdekkende totalleverandør av rekrutterings- og bemanningstjenester med lokal forankring

TALENT-TEAM er et spesialistselskap rettet mot rekruttering av studenter og nyutdannede med inntil fem års arbeidserfaring

JuhlerGroup er en internasjonal gruppe av rekrutterings- og bemanningsbyrå med kontorer i Norge, Sverige, Finland, Danmark og England.

VÅR BEDRIFTSKULTUR

Kvalitet står sentralt i vår hverdag. Vi har utviklet kvalitetsbegrepet til å bety ”å levere som avtalt i enhver relasjon”. Vi rekrutterer, utvikler prosedyrer, driver intern opplæring og kommuniserer med utgangspunkt i dette kvalitetsbegrepet.

Convision sin bedriftskultur kjennetegnes av medarbeidere som er stolte av å etterleve våre kvalitetsmål og innfri våre kunder og kandidaters forventninger til våre tjenester. Convision sin ledelse skaper forutsigbare og trygge rammer for å ivareta og utvikle selskapets verdier og bedriftskultur.

Convision er stolt av å tilby våre kunder og kandidater dyktige, serviceinnstilte og etterrettelige medarbeidere som vil yte deg og din bedrift den beste service.

VÅRE VERDIER

Våre verdier er grunnleggende for hvordan vi driver vår forretning og uttrykker oss overfor hverandre, våre kandidater, medarbeidere og kunder. Verdiene former vår bedriftskultur og er et viktig kompass i våre daglige valg.

Vi er personlige i vår kommunikasjon og i våre aktiviteter
Personlig
Vi er personlige i vår kommunikasjon og i våre aktiviteter
Vi tror på verdien av å kjenne vårt nærmiljø og være tett på våre kunder og kandidater
Nær
Vi tror på verdien av å kjenne vårt nærmiljø og være tett på våre kunder og kandidater
Vi skal bygge tilitt til våre omgivelser gjennom en ærlig og etterrettelig forretningsførsel
Ærlig og etterrettelig
Vi skal bygge tilitt til våre omgivelser gjennom en ærlig og etterrettelig forretningsførsel
Vi skal levere som avtalt i enhver relasjon
Kvalitetsorientert
Vi skal levere som avtalt i enhver relasjon
I en bransje som handler om mennesker skal vårt engasjement være forskjellen
Engasjert
I en bransje som handler om mennesker skal vårt engasjement være forskjellen
VÅR BEDRIFTS SAMFUNNSANSVAR

VÅR BEDRIFTS SAMFUNNSANSVAR

I vår virksomhet ønsker vi å se et større bilde og vi tar vårt sosiale ansvar på alvor. Handlemåtene våre skal fremstå som positive eksempler i dette arbeidet og vi vil alltid søke å forbedre oss og være innovative.

I 2015 opprettet JuhlerGroup en internasjonal CSR gruppe som består av en representant fra hvert enkelt selskap i gruppen. Gruppen jobber målrettet med CSR for alle selskapene. Vi implementerer noen generelle mål uten å frata det enkelte selskap muligheten til å implementere individuelle CSR tiltak.

I forhold til vår organisasjon er det mer hensiktsmessig for oss å jobbe frem flere mindre tiltak, enn å ha store ambisiøse mål.

ORGANISASJONER VI STØTTER

Gjennom vår 30 årige historie har vi støttet en rekke veledige organisasjoner. Noen av de organisasjonene vi støtter i Norge er:


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00