<h1>Systemutviklere</h1>
<h4 style="color: #98b12c;">Se alle systemutviklere<strong> <a href="/vaare-tjenester/systemutviklere/" title="Ledige IT-konsulenter | Systemutviklere"><u>her</u></a>.</strong></h4>
<p style="color: #98b12c;"><strong>Konsulent fullstack utvikler </strong></p>
<p><strong>Verktøy/kompetanse:</strong><br /><span>AngularJS, Angular 2+, React (&amp; Vue, albeit limited experience), Deep knowledge of Javascript Core, Java 7 &amp; 8, Spring Framework &amp; JEE, Cloud computing: GCP &amp; AWS, Static Site Generators (Gatsby), Technical Lead, Docker, ECS &amp; Kubernetes, SQL, NoSQL, GraphQL, REST API Design,Maven, Webpack</span><strong><br /></strong></p>
<p><strong>Antall års erfaring: </strong><span>5+</span><strong><br />Ledig for: </strong><span>Konsulentoppdrag</span></p>
<p><strong>Nøkkelkompetanse: </strong>Konsulenten har internasjonal erfaring fra store og små selskaper. Han tilegner seg ny kunnskap og holder seg alltid oppdatert på den nyeste teknologien. Han har over 5 års erfaring innen<strong> </strong><span><a href="/vaare-tjenester/systemutviklere/" title="Ledige IT-konsulenter | Systemutviklere">les mer...</a> </span></p>
<p> </p>

Systemutviklere

Se alle systemutviklere her.

Konsulent fullstack utvikler 

Verktøy/kompetanse:
AngularJS, Angular 2+, React (& Vue, albeit limited experience), Deep knowledge of Javascript Core, Java 7 & 8, Spring Framework & JEE, Cloud computing: GCP & AWS, Static Site Generators (Gatsby), Technical Lead, Docker, ECS & Kubernetes, SQL, NoSQL, GraphQL, REST API Design,Maven, Webpack

Antall års erfaring: 5+
Ledig for:
Konsulentoppdrag

Nøkkelkompetanse: Konsulenten har internasjonal erfaring fra store og små selskaper. Han tilegner seg ny kunnskap og holder seg alltid oppdatert på den nyeste teknologien. Han har over 5 års erfaring innen les mer... 

 

<h1>Infrastruktur - sikkerhet</h1>
<h4 style="color: #98b12c;">Se alle under infrastruktur - sikkerhet <strong><a href="/vaare-tjenester/infrastruktursikkerhet/" title="Ledige IT-konsulenter | Infrastruktur/sikkerhet"><u>her</u></a>.</strong></h4>
<p style="color: #98b12c;"><strong>Senior sikkerhetsrådgiver/-prosjektleder/-arkitekt </strong></p>
<p><strong>Verktøy/kompetanse:</strong><span> Stor faglig spennvidde innen informasjonssikkerhet som brenner for å gi toppledelsen bedre forståelse og beslutningsstøtte innen cyberrisk, med lang fartstid i store organisasjoner. Risk Management, IAM, Sikkerhetsøkonomi, Prosjektledelse, Prosjektrisiko, Smidig utvikling, Sikkerhetsarkitektur, Sikkerhetsinfrastruktur, ISMS, Sikkerhetsstrategier, Datavask, Prosessforbedringer, Matematisk statistikk, Maskinlæring. IdM, Analytics, SQL databaser, Perl/CGI, Python, R, Javascript, JQuery, AJAX, Bootstrap</span></p>
<p><strong>Antall års erfaring:</strong><span> 25</span></p>
<p><strong>Ledig for:</strong><span> Kortere og lengre konsulentoppdrag. </span><span><a href="/vaare-tjenester/infrastruktursikkerhet/" title="Ledige IT-konsulenter | Infrastruktur/sikkerhet">Les mer...</a> </span></p>

Infrastruktur - sikkerhet

Se alle under infrastruktur - sikkerhet her.

Senior sikkerhetsrådgiver/-prosjektleder/-arkitekt 

Verktøy/kompetanse: Stor faglig spennvidde innen informasjonssikkerhet som brenner for å gi toppledelsen bedre forståelse og beslutningsstøtte innen cyberrisk, med lang fartstid i store organisasjoner. Risk Management, IAM, Sikkerhetsøkonomi, Prosjektledelse, Prosjektrisiko, Smidig utvikling, Sikkerhetsarkitektur, Sikkerhetsinfrastruktur, ISMS, Sikkerhetsstrategier, Datavask, Prosessforbedringer, Matematisk statistikk, Maskinlæring. IdM, Analytics, SQL databaser, Perl/CGI, Python, R, Javascript, JQuery, AJAX, Bootstrap

Antall års erfaring: 25

Ledig for: Kortere og lengre konsulentoppdrag. Les mer... 

<h1>Rådgivning, strategi og prosjektledelse</h1>
<h4 style="color: #98b12c;">Se alle under rådgivning, strategi og prosjektledelse<strong><span> </span><a href="/vaare-tjenester/raadgivning-strategi-og-prosjektledelse/" title="Ledige IT-konsulenter | Rådgivning, strategi og prosjektledelse"><u>her</u></a>.</strong></h4>
<p style="color: #98b12c;"><strong>Konsulent strategisk forretningsutvikler | Ledelse, strategi og markedstilpasset rådgiver </strong></p>
<p><strong>Verktøy/kompetanse:</strong><span> Payment Card Processing, Aquisitions, Board Governance, Acquiering, Consumer Finance<br /> Excel analyse, Prosessforbedring, Finansanalyse, Business Case Modelling, Budsjettering, Strategi, Prisstrategi, Prisanalyser, Prosjektledelse, Excel Business Case modellering, MS PowerPoint, Forhandlingsteknikk, MS Project, Programledelse MSP, Product Management, Ekspertbruker MS Office, NLP Coaching, M&amp;A analysis, M&amp;A due diligence, Organisasjonsendringer, Produktutvikling(4), Excel Pivot(3), PRINCE2</span></p>
<p><strong>Antall års erfaring:</strong><span> 10+</span><br /><strong>Ledig for:</strong><span> Konsulent, oppdrag og interim stillinger</span></p>
<p><strong>Nøkkelkompetanse: </strong>Strategiarbeid med gjennomføringskraft. Prosjektledelse med motiverende verdigrunnlag, salgsstrategi med dokumenterte resultater innenfor ulike markedssegmenter. Bedriftsutvikling innenfor vekst, virksomhetsoverdragelse eller splitting av selskaper<span> <a href="/vaare-tjenester/raadgivning-strategi-og-prosjektledelse/" title="Ledige IT-konsulenter | rådgivning, strategi og prosjektledelse">les mer...</a></span></p>

Rådgivning, strategi og prosjektledelse

Se alle under rådgivning, strategi og prosjektledelse her.

Konsulent strategisk forretningsutvikler | Ledelse, strategi og markedstilpasset rådgiver 

Verktøy/kompetanse: Payment Card Processing, Aquisitions, Board Governance, Acquiering, Consumer Finance
Excel analyse, Prosessforbedring, Finansanalyse, Business Case Modelling, Budsjettering, Strategi, Prisstrategi, Prisanalyser, Prosjektledelse, Excel Business Case modellering, MS PowerPoint, Forhandlingsteknikk, MS Project, Programledelse MSP, Product Management, Ekspertbruker MS Office, NLP Coaching, M&A analysis, M&A due diligence, Organisasjonsendringer, Produktutvikling(4), Excel Pivot(3), PRINCE2

Antall års erfaring: 10+
Ledig for: Konsulent, oppdrag og interim stillinger

Nøkkelkompetanse: Strategiarbeid med gjennomføringskraft. Prosjektledelse med motiverende verdigrunnlag, salgsstrategi med dokumenterte resultater innenfor ulike markedssegmenter. Bedriftsutvikling innenfor vekst, virksomhetsoverdragelse eller splitting av selskaper les mer...


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00