Kvalifiseringsløp innen IT

Vi har utviklet flere kurs som er rettet mot ulike kompetansenivåer, uavhengig av forutsetningen eller bakgrunnen til kandidaten.

For de som har mindre IT-kunnskap, tilbyr vi AWS re/Start Programmering og Cloud, et 12-ukers intensivkurs som kombinerer IT-teknologi med et innebygd arbeidsberedskapskurs. Les mer om AWS re/Start her.

For kandidater som allerede har IT-ferdigheter, typisk med akademisk bakgrunn, men hvor erfaringen og/eller utdanningen ennå ikke har vært tilstrekkelig til å komme i jobb, har vi utviklet forskjellige utdanningskurs innenfor de ulike grenene av AWS. Informasjon om disse programmene finner du her;

AWS kurs via Convision


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE