Har du medarbeidere som trenger å bli bedre kvalifisert?

Er planen å plassere bedriften i «skyen», eller er det under vurdering?

I Convision tilbyr vi kurs som gir et godt overblikk over muligheter ved å benytte Cloud. Dette passer for ledere, både innen finans og andre fagområder.
Vi holder også tekniske kurs som gir økt kompetanse for ansatte som skal utføre endring og overføring av informasjon til Cloud.

Vi tar gjerne en prat med dere og lager kurspakker som dekker grupper av deres medarbeidere slik at reisen opp i skyen blir så ukomplisert som mulig.

 

Hvordan ligger dere an med deres Corporate Social Responsibility-strategi?

AWS re/Start er et CSR-initiativ som skal bidra større mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Her kan Convision også hjelpe dere! Gjennom vårt samarbeid med ulike NAV-kontor og JobCentra i Norden tilbyr vi kurs for arbeidsledige som gis muligheten til å utvikle sine digitale ferdigheter og dermed oppfylle kravene i arbeidsmarkedet.

Vi tilbyr flere forskjellige kursløp. AWS re/Start Programmering og Cloud henvender seg til arbeidsledige uten særlig omfattende digital kompetanse, men som har en generell matematisk forståelse og ambisjon og vilje til å komme inn på arbeidsmarkedet igjen. De går gjennom et 12-ukers kurs hvor de først får grunnleggende IT-forståelse, før det gis undervisning med mer spesifikk dybdekunnskap. Fokuset er på skyteknologi. Dette gjøres i kombinasjon med kursing  som forbereder dem på å møte sin fremtidige arbeidsgiver. Fordi vi har høstet erfaring fra flere kurspiloter vet vi at mange av våre kursdeltakere har etterspurt kompetanse ved fullført kurs. Vi ønsker også å inngå samarbeid med virksomheter for å skreddersy kurs til en grupper av ansatte.

I tillegg har vi kurs for personer som allerede har mye IT-kunnskap, men som så langt ikke har lyktes med å finne rett arbeidsigiver. Vi ønsker å utdanne dem med mer dyptgående skykunnskap slik at de blir enda mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Arbeidssøkere er avhengige av selskaper som er åpne for å ansette personer med fersk IT-utdanning for at de skal få prøvd sine IT-ferdigheter. For dere som bedrift tilbyr vi tilgang til ettertraktet kompetanse mens dere bidrar til at motiverte kandidater kommer i arbeid. På denne måten oppfyller dere deres CSR-målsettinger!

Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan finne ut hvordan et samarbeid kan komme i stand. Har du jobbmuligheter for mennesker som du vil helpe videre, ønsker vi svært gjerne at du ringer eller skrive til oss.

Kontakt oss på lri@convision.no eller telefon +47 959 80 215.


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE