<h1>AWS re/Start program</h1>
<p>IT-bransjen er i rivende utvikling og endrer seg raskere enn noen annen bransje. Cloud er en ny generasjon IT, og de fleste bedrifter og organisasjoner bruker i dag Cloud-løsninger. Dette betyr at kvalifiserte arbeidstakere og kompetanse på feltet er svært ettertraktet.</p>
<p>Cloud er et vanlig begrep for en rekke nettverksbaserte løsninger der programvare plasseres i 'skyen'. Oppnådd sertifisering på "Practitioner"-level kvalifiserer til ulike jobber innen IT-teknologi i nesten alle bransjer. Eksempler er netthandel, lønns- og økonomisystemer, KS, CRM, prosjektledelse, handel/kjøp/salg etc.</p>
<p>AWS re/Start er et kompetanseutviklingsprogram innen Cloud Computing. Kurset forbereder deg på en karriere innen et etterspurt felt, hvor du får muligheten til å bygge videre på toppen av den eksisterende utdanningen din.</p>
<p>AWS re/Start er et 12-ukers intensivt, krevende og svært kvalifiserende kurs, bestående av variert undervisning basert på virkelige scenarier, workshops og gruppearbeid. Kurset støttes av profesjonelle mentorer og kvalifiserte undervisere. I tillegg vil Convision, gjennom hele AWS re/Start-programmet, være tilgjengelig for deg som kursdeltaker.</p>

AWS re/Start program

IT-bransjen er i rivende utvikling og endrer seg raskere enn noen annen bransje. Cloud er en ny generasjon IT, og de fleste bedrifter og organisasjoner bruker i dag Cloud-løsninger. Dette betyr at kvalifiserte arbeidstakere og kompetanse på feltet er svært ettertraktet.

Cloud er et vanlig begrep for en rekke nettverksbaserte løsninger der programvare plasseres i 'skyen'. Oppnådd sertifisering på "Practitioner"-level kvalifiserer til ulike jobber innen IT-teknologi i nesten alle bransjer. Eksempler er netthandel, lønns- og økonomisystemer, KS, CRM, prosjektledelse, handel/kjøp/salg etc.

AWS re/Start er et kompetanseutviklingsprogram innen Cloud Computing. Kurset forbereder deg på en karriere innen et etterspurt felt, hvor du får muligheten til å bygge videre på toppen av den eksisterende utdanningen din.

AWS re/Start er et 12-ukers intensivt, krevende og svært kvalifiserende kurs, bestående av variert undervisning basert på virkelige scenarier, workshops og gruppearbeid. Kurset støttes av profesjonelle mentorer og kvalifiserte undervisere. I tillegg vil Convision, gjennom hele AWS re/Start-programmet, være tilgjengelig for deg som kursdeltaker.

<h1>Kvalifikasjoner for å delta</h1>
<p>For å delta i kurset er det visse krav som må oppfylles:</p>
<ul>
<li>Du kan ikke være heltidsansatt og jobbe mer enn 15 timer i uken.</li>
<li>Du kan ikke være under utdanning.</li>
<li>Du har rett til å bo og arbeide i Norge.</li>
<li>Du er interessert i en karriere innen IT og er i stand til å vise det.</li>
<li>Du kan sette av tid til et 12-ukers intensivkurs (mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 16:00).</li>
<li>Du er motivert for å legge inn en ekstra innsats mellom opplæringssesjonene dersom det trengs.</li>
<li>Du snakker og skriver godt norsk.</li>
<li>Du behersker engelsk skriftlig og muntlig på et godt nivå da kurset gjennomføres på engelsk.</li>
<li>Du må kunne bestå to ulike tester for å være kvalifisert til kurset. Den ene er en språktest (English as a 2nd Language) og den andre er en IT-test.</li>
<li>Du har datautstyr og stabilt internett for å kunne fullføre kurset.</li>
<li>Du er klar til å starte i jobb umiddelbart etter kurset hvis du får en jobbmulighet.</li>
</ul>

Kvalifikasjoner for å delta

For å delta i kurset er det visse krav som må oppfylles:

 • Du kan ikke være heltidsansatt og jobbe mer enn 15 timer i uken.
 • Du kan ikke være under utdanning.
 • Du har rett til å bo og arbeide i Norge.
 • Du er interessert i en karriere innen IT og er i stand til å vise det.
 • Du kan sette av tid til et 12-ukers intensivkurs (mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 16:00).
 • Du er motivert for å legge inn en ekstra innsats mellom opplæringssesjonene dersom det trengs.
 • Du snakker og skriver godt norsk.
 • Du behersker engelsk skriftlig og muntlig på et godt nivå da kurset gjennomføres på engelsk.
 • Du må kunne bestå to ulike tester for å være kvalifisert til kurset. Den ene er en språktest (English as a 2nd Language) og den andre er en IT-test.
 • Du har datautstyr og stabilt internett for å kunne fullføre kurset.
 • Du er klar til å starte i jobb umiddelbart etter kurset hvis du får en jobbmulighet.
<h1>Beskrivelse av kursprogrammet</h1>
<h2>Uke 1 - 7:</h2>
<p>Fokus på kjerneområder innen IT, som Linux, nettverk, sikkerhet, programmering i Python og database.</p>
<h2>Uke 7 - 9:</h2>
<p>Fokus på viktige AWS-applikasjoner som Cloud Economics, Global Infrastructure, Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch, Auto Scaling, Cloud Architecture &amp; Security.</p>
<h2>Uke 9 - 12:</h2>
<p>Fokus på AWS-tjenester fra et operasjonelt perspektiv, Tooling &amp; Automation, Computing, Scaling &amp; Servers og Database Services.</p>

Beskrivelse av kursprogrammet

Uke 1 - 7:

Fokus på kjerneområder innen IT, som Linux, nettverk, sikkerhet, programmering i Python og database.

Uke 7 - 9:

Fokus på viktige AWS-applikasjoner som Cloud Economics, Global Infrastructure, Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch, Auto Scaling, Cloud Architecture & Security.

Uke 9 - 12:

Fokus på AWS-tjenester fra et operasjonelt perspektiv, Tooling & Automation, Computing, Scaling & Servers og Database Services.

<h1>Prosess</h1>
<h2>Tester</h2>
<p>For å kvalifisere deg til kurset må du gjennomføre og bestå to tester. Det ene er en språktest (English as a 2nd Language) og den andre er en IT test (Computer Literacy: Basic Computer Concepts for End Users). Tilgang til testene og tilbakemelding på din score gis av Convision.</p>
<h2>Motivert søknad</h2>
<p>Du må sende inn en motivert søknad som inneholder en beskrivelse av din personlige interesse for AWS re/Start, og begrunne hvorfor du ønsker å gjøre en karriere i Cloud.</p>
<h2>Intervju</h2>
<p>Når søknaden din er godkjent vil vi kontakte deg for en personlig samtale.</p>
<h2>Utvelgelse av kursdeltagere</h2>
<p>Etter at intervjuprosessen er fullført, vil vi velge ut ca. 25 personer som får mulighet til å delta i AWS re/Start-programmet.</p>

Prosess

Tester

For å kvalifisere deg til kurset må du gjennomføre og bestå to tester. Det ene er en språktest (English as a 2nd Language) og den andre er en IT test (Computer Literacy: Basic Computer Concepts for End Users). Tilgang til testene og tilbakemelding på din score gis av Convision.

Motivert søknad

Du må sende inn en motivert søknad som inneholder en beskrivelse av din personlige interesse for AWS re/Start, og begrunne hvorfor du ønsker å gjøre en karriere i Cloud.

Intervju

Når søknaden din er godkjent vil vi kontakte deg for en personlig samtale.

Utvelgelse av kursdeltagere

Etter at intervjuprosessen er fullført, vil vi velge ut ca. 25 personer som får mulighet til å delta i AWS re/Start-programmet.

<h1>FAQ<br /><br /></h1>
<h2>Når starter kurset og hvor kan jeg søke?</h2>
<p>Forrige kurs startet mandag 26. september. Meld din interesse for kurset og begrunn hvorfor du ønsker å delta via denne lenken <a href="https://convision.recman.no/register.php?_ga=2.13840887.1739143686.1664269622-1336172262.1662359473"><strong>Meld din interesse for AWS re/Start kurset her</strong></a></p>
<h2>Trenger jeg teknisk erfaring for å kvalifisere meg til kurset?</h2>
<p>Nei, det kreves ingen IT- eller teknisk erfaring for å delta i kurset.</p>
<h2>Søknaden min sendes inn, hvor lang tid tar det før jeg får svar?</h2>
<p><span>Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 5 arbeidsdager før søknaden din er klar for videre behandling. Hvis du ikke har hørt noe innen 1 uke, vennligst kontakt Convision på e-post: </span><a href="mailto:lri@convision.no">lri@convision.no</a></p>
<h2>På hvilket språk holdes kurset?</h2>
<p>Kurset gjennomføres på engelsk. Det samme gjelder avsluttende eksamen («Cloud Practitioner»). Intervjutrening og forberedelser mot jobb kan gjennomføres på norsk og engelsk. </p>
<h2>Hva er opptaktskravene?</h2>
<p>Vi gjennomfører digitale tester i hhv. English as a 2nd Language og AWS IT-assessment for å teste dine kunnskaper. Ved tilfredsstillende score blir du kalt inn til en 1-1- samtale før eventuell tildeling av kursplass.</p>
<h2>Er jeg garantert arbeid etter kurset?</h2>
<p>Vi kan ikke gi en slik garanti, men lover at vi gjennom hele kursperioden vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg med å finne aktuelle bedrifter for jobbintervju. CV/søknad, jobb- og LinkedIn-profil og intervjutrening er en obligatorisk del av kurset som vil føre deg nærmere fast arbeid.</p>
<h2>På hvilket språk holdes kurset?</h2>
<p>Kurset gjennomføres på engelsk. Det samme gjelder avsluttende eksamen («Cloud Practitioner»). Intervjutrening og forberedelser mot jobb kan gjennomføres på norsk og engelsk.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<h2>Hvilke krav stilles til pc/teknisk utstyr?</h2>
<p><span>Du må stabilt internett, en PC med god ytelse med kamera/audio-funksjon.</span></p>
<h2>Stilles det krav om selvstudier ved siden av kurset?</h2>
<p><span>Ja, du må regne med å sette av tid på kveld og helg for å gjøre oppgaver og lese deg opp. Det er også viktig at du møter til all undervisning og deltar aktivt i klasserommet og i gruppearbeid underveis.</span></p>
<h2>Hvordan gjennomføres eksamen?</h2>
<p>Eksamen avholdes skriftlig ved et testsenter. Vi sørger for at alle kursdeltakere meldes opp til eksamen og gir beskjed i god tid om tid og sted. Typisk vil eksamen gjennomføres uken etter at kurset er avsluttet.</p>
<p> </p>

FAQ

Når starter kurset og hvor kan jeg søke?

Forrige kurs startet mandag 26. september. Meld din interesse for kurset og begrunn hvorfor du ønsker å delta via denne lenken Meld din interesse for AWS re/Start kurset her

Trenger jeg teknisk erfaring for å kvalifisere meg til kurset?

Nei, det kreves ingen IT- eller teknisk erfaring for å delta i kurset.

Søknaden min sendes inn, hvor lang tid tar det før jeg får svar?

Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 5 arbeidsdager før søknaden din er klar for videre behandling. Hvis du ikke har hørt noe innen 1 uke, vennligst kontakt Convision på e-post: lri@convision.no

På hvilket språk holdes kurset?

Kurset gjennomføres på engelsk. Det samme gjelder avsluttende eksamen («Cloud Practitioner»). Intervjutrening og forberedelser mot jobb kan gjennomføres på norsk og engelsk. 

Hva er opptaktskravene?

Vi gjennomfører digitale tester i hhv. English as a 2nd Language og AWS IT-assessment for å teste dine kunnskaper. Ved tilfredsstillende score blir du kalt inn til en 1-1- samtale før eventuell tildeling av kursplass.

Er jeg garantert arbeid etter kurset?

Vi kan ikke gi en slik garanti, men lover at vi gjennom hele kursperioden vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg med å finne aktuelle bedrifter for jobbintervju. CV/søknad, jobb- og LinkedIn-profil og intervjutrening er en obligatorisk del av kurset som vil føre deg nærmere fast arbeid.

På hvilket språk holdes kurset?

Kurset gjennomføres på engelsk. Det samme gjelder avsluttende eksamen («Cloud Practitioner»). Intervjutrening og forberedelser mot jobb kan gjennomføres på norsk og engelsk.

 

 

Hvilke krav stilles til pc/teknisk utstyr?

Du må stabilt internett, en PC med god ytelse med kamera/audio-funksjon.

Stilles det krav om selvstudier ved siden av kurset?

Ja, du må regne med å sette av tid på kveld og helg for å gjøre oppgaver og lese deg opp. Det er også viktig at du møter til all undervisning og deltar aktivt i klasserommet og i gruppearbeid underveis.

Hvordan gjennomføres eksamen?

Eksamen avholdes skriftlig ved et testsenter. Vi sørger for at alle kursdeltakere meldes opp til eksamen og gir beskjed i god tid om tid og sted. Typisk vil eksamen gjennomføres uken etter at kurset er avsluttet.

 

<h2>Amazon Web Services (AWS)</h2>
<p>Amazon Web Services (AWS) er verdens mest omfattende og bredest adopterte skyplattform, og tilbyr over 200 fullverdige tjenester fra datasentre globalt. Millioner av kunder - inkludert de største bedrifter, raskest voksende oppstartsbedrifter og ledende offentlige etater - bruker AWS for å redusere kostnadene, bli mer smidige og innovere raskere.</p>
<h2>Convisions rolle</h2>
<ul>
<li>Vi gjør en aktiv innsats før kursoppstart for å sikre at riktige kandidater får sjansen til å gjennomføre kurset.</li>
<li>Vi følger opp hver enkelt deltaker under kursets gang for å sikre trygghet og motivasjon.</li>
<li>Vi hjelper kursdeltakere med CV/søknad, jobbprofil og intervjutrening.</li>
<li>I samarbeid med AWS vil vi både, før, under og etter kursets slutt jobbe for å knytte flere arbeidsgivere til programmet.</li>
<li>Vi jobber dedikert for å få alle kursdeltakere i jobb.</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="https://convision.recman.no/register.php"><strong>Meld din interesse for AWS re/Start kurset her</strong></a></p>

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) er verdens mest omfattende og bredest adopterte skyplattform, og tilbyr over 200 fullverdige tjenester fra datasentre globalt. Millioner av kunder - inkludert de største bedrifter, raskest voksende oppstartsbedrifter og ledende offentlige etater - bruker AWS for å redusere kostnadene, bli mer smidige og innovere raskere.

Convisions rolle

 • Vi gjør en aktiv innsats før kursoppstart for å sikre at riktige kandidater får sjansen til å gjennomføre kurset.
 • Vi følger opp hver enkelt deltaker under kursets gang for å sikre trygghet og motivasjon.
 • Vi hjelper kursdeltakere med CV/søknad, jobbprofil og intervjutrening.
 • I samarbeid med AWS vil vi både, før, under og etter kursets slutt jobbe for å knytte flere arbeidsgivere til programmet.
 • Vi jobber dedikert for å få alle kursdeltakere i jobb.

 

 

Meld din interesse for AWS re/Start kurset her